NEWS
HOME > NEWS > 전시회
전시회

각종매체에 소개된 잉크테크의 소식입니다.

번호 제목 기간 장소
48 ISA 2011 2011-04-28 ~ 2011-04-30 LasVegas
47 상해 프린터 소모품 및 이미징 용품 박람회(Rechina Asia Expo 2011) 2011-04-20 ~ 2011-04-22 Shanghai, China
46 Rechina Asia Expo 2010 2010-09-27 ~ 2010-09-29 Shanghai, China
45 Remax Asia Expo 2010 2010-09-26 ~ 2010-09-28 Zhuhai, China
44 국제나노기술전시회(NANO KOREA 2010) 2010-08-18 ~ 2010-08-20 Kintex, Korea
43 Media Expo 2010 New Delih 2010-07-30 ~ 2010-08-01 New Delih, India
42 Serigrafia 2010 2010-07-21 ~ 2010-07-24 SaoPaulo, Brazil
41 상해 국제 광고산업 및 기자재 박람회(SHANGHAI INT-L AD&SIGN 2010-07-07 ~ 2010-07-10 Shanghai, China
40 중국 국제 터치스크린 전시회(China International Touchscreen Exhibition 2010) 2010-07-07 ~ 2010-07-09 Shanghai, China
39 Printable Electronics 2010-04-07 ~ 2010-04-09 Tokyo Big Sight, JAPAN